A partir de les  d'avui 08 de juny , poden consultar l’estat de la seva sol•licitud, utilitzant el codi d'usuari i contrasenya.
Tots els sol•licitants que han resultat admesos, tenen que seguir les instruccions a la pagina Web, rebran un Mail i/o trucada telefònica amb instruccions, per tal de fer efectiva, la seva plaça, en els pròxims dies.

A partir del 11 de juny, poden consultar per Mail o telèfon la seva posició a la llista d’espera.