News / activity details

[08/06/2018] - LLISTA D'ESPERA I NOVES SOL·LICITUDS

Tots  els sol·licitants en llista d’espera, així com totes les noves sol·licituds arribades entre el 10 de juny i  fins el dia 15 de juny, passaran a la segona convocatòria que es resoldrà abans del 17 de juny.

A partir del 11de juny, poden consultar per Mail o telèfon la seva posició a la llista d’espera.

Façana Façana