-Els estudiants que actualment cursen o hagin finalitzat estudis a qualsevol universitat han d’ enviar el seu expedient acadèmic actualitzat abans del 15 de juliol,aquest tipus de plaça es concedeix a partir del 16 de juliol.
Termini de sol·licituds 15 de maig fins el 8 de juny en primera convocatòria.