News / activity details

[09/07/2018] - LLISTA D'ESPERA I NOVES SOL·LICITUDS

Tots  els sol·licitants en llista d’espera, així com totes les noves sol·licituds arribades entre el  22 de juny i  fins el dia 17 de juliol  passaran a la tercera convocatòria que es resoldrà abans del 20 de juliol.

A partir del  15 de juliol, poden consultar per Mail o telèfon la seva posició a la llista d’espera.

Façana Façana