News / activity details

[08/06/2018] - CANVI UNIVERSITAT, ESTUDIS,DADES PERSONALS.

Els estudiants que després de ser admesos al CMU Sant Jordi, canviïn qualsevol dada (canvi d’universitat o canvi d’estudis, domicili o altres canvis etc.) que consti al registre de la sol•licitud feta mitjançant la pagina Web, estan obligats a comunicar-ho per mail  a la Direcció del CMU Sant Jordi de forma immediata; en aquest cas, la Direcció estudiarà la concessió de plaça en base al canvi de situació.
En cas de no comunicar el canvi realitzat, comportarà la denegació de la plaça, automàticament.

Façana Façana